home
BEST PARKING

Rýchle a veľmi pohodlné parkovanie veľkého počtu vozidiel!
BEST PARKING
- je vícepodlažní parkovací systém s automatickým parkováním vozidel prostřednictvím výtahu s horizontálním posunem. Parkovací systém umožňuje zaparkování a výjezd zaparkovaných více než dvou vozidel ve stejném čase. Vozidla v tomto systému můžou být zaparkované buď po délce, nebo po šířce v závislosti od konkrétního řešení parkovacího systému. Best parking je určený pro parkování 10-ti až 70-ti vozidel při použití jednoho výtahu. S použitím většího počtu výtahů je možné zaparkovat stovky vozidel.

Poznámka:
Uvedené údaje jsou informativní, firma si vyhrazuje právo tyto informace kdykoliv bez upozornění upravit.
Platí jen potvrzená závazná cenová nabídka.
  Charakteristika a přednosti systému
• Rychlý vjezd a výjezd vozidel na jednotlivých úrovních je zabezpečený pomocí výtahu a zakladačů
• Maximální využití podzemních ploch, na kterých je možné zaparkovat až 1000 vozidel
• Dostupný pro auty typu sedan a SUV až do 3000 kg
• Systém má CE certifikaci platnou pro celou EÚ
Více informaci k systému parking@idops.com
Reference Technické dáta