home

Energia - neviditelná síla, která pohání všechno okolo nás. Využívá ji průmysl, doprava i lidé v domácnosti - od kotlů ústředního topení až po televizi.

Velké množství této energie se vyrábí spalováním fosilních paliv - ropa, uhlí a plyn. Jsou to však neobnovitelné zdroje energie, protože jednou se vyčerpají.

Společnost IDOPS Cz, s.r.o. nabízí řešení využitím obnovitelných zdrojů energie. Většina těchto „obnovitelných“ zdrojů je čistější a jsou méně škodlivé pro životní prostředí jako jsou pevné paliva.

Naším hlavním zaměřením je výstavba větrných parků.