home

Енергия - невидима сила ,която движи всичко около нас. Използват я индустрия,транспорт и хора у дома-от централно парно до телевизия.

Голямо количество от тази енергия се произвежда чрез изгаряне на изкопаеми източници-нефт,въглища и газ.Това са обаче необновими източници,понеже един ден ще бъдат изчерпани.

Компания IDOPS Cz, s.r.o. дружество предлага решение чрез използване на възобновяеми източници на енергия.Голяма част от тези източници е по-чиста и по-малко вредна за околната среда отколкото твърдо гориво.

Наша основна цел е изграждане на вятърни паркове.