home
Бизнес име и място на регистрация на компанията:

IDOPS CZ, s.r.o.
Mlýnská 326/13
602 00 Brno
Czech republic

e-mail: idopscz@idops.com
Работно място:

IDOPS CZ, s.r.o.
Opavská 26
831 01 Bratislava
Slovakia

Tel: +421 - 2 - 2129 9112
Главни ръководители на компанията:
Ing. Rastislav Rázus
Tel: +421 - 2 - 2129 9101
GSM: +420 - 774 - 618 599
e-mail: rrazus@idops.com
Ing. Martin Rázus
Tel: +421 - 2 - 2129 9102
GSM: +420 - 775 - 733 400
e-mail: mrazus@idops.com
Ing. Vladimír Rázus, CSc.
Tel: +421 - 2 - 2129 9103
GSM: +420 - 774 - 498 778
e-mail: vrazus@idops.com
Директор на преработващата промишленост:
Ing. Marián Lazár
GSM: +420 - 774 - 498 770
GSM: +421 - 905 - 179 185
e-mail: lazar@idops.com
Представителство в Словакия:
Ing. Peter Vodička
Търговски и маркетинг директор
Tel: +421 - 2 - 2129 9117
Fax: +421 - 2 - 2129 9105
GSM: +421 - 917 - 734 792
e-mail: vodicka@idops.sk