home
OPTIMA PARKING

Maximální počet parkovacích míst v minimálním prostoru!
OPTIMA PARKING
- je dvouvýtahový parkovací systém, který pomocí posuvného paletového mechanizmu optimálně využívá podzemní i nadzemní parkovací prostor. Zaparkování a výjezd zaparkovaných vozidel probíhá automaticky. Systém je vhodný pro úzké (stavební) plochy. Podle rozměrů dostupného stavebního prostoru je možné navrhnout optimální řešení s největší úsporou prostoru. Vjezd/výjezd z/do systému je možné libovolně přizpůsobit požadavkům zákazníka. Dostupnost vozidel je 60-120 sekund.

Poznámka:
Uvedené údaje jsou informativní, firma si vyhrazuje právo tyto informace kdykoliv bez upozornění upravit.
Platí jen potvrzená závazná cenová nabídka
  Charakteristika a přednosti systému
• OPTIMA je 8- krát účinnější při vyplňování prostoru než běžné typy parkovaní
• Nejvhodnější je pro malé a středně budovy
• Zaparkování a vyparkování vozidel probíhá v krátkém čase
• Dostupný pro auty typu sedan a SUV až do 3000 kg
• Systém má CE certifikaci platnou pro celou EÚ
Více informaci o systému parking@idops.com
Reference Technické dáta