home
SPEEDY PARKING

Maximální počet parkovacích státí na minimální ploše
SPEEDY PARKING
- je výtahový systém, často nazývaný i jako parkovací věž s lehkým zaparkováním vozidel v boxech. Parkování a výjezd zaparkovaných vozidel probíhá automaticky. Systém vyhledá nejbližší volné místo, kde umístí parkující vozidlo. Pro náročné zákazníky je možné rezervovat parkovací místo v blízkosti výdajného místa a minimalizovat tak čas potřebný na vyzdvihnutí vozidla. Systém je vhodný pro střední až velké (stavební) plochy, nebo pro rychlé zaparkování a výjezd zaparkovaných vozidel. Podle umístění vozidel je možné vybrat nejvhodnější speedy systém. Dostupnost vozidel je 60 – 90 sekund*

Poznámka:
Uvedené údaje jsou informativní, firma si vyhrazuje právo tyto informace kdykoliv bez upozornění upravit.
Platí jen potvrzená závazná cenová nabídka
  Charakteristika a přednosti systému
• Velmi rychlé zaparkování 12 až 70 vozidel
• Výška mezi podlažími je 1,7 m pro SEDAN a 2,2 m pro SUV
• Maximální bezpečnost
• Pro větší pohodlí je možné použít točnu, která vozidlo otočí do
   požadovaného směru
• Systém má minimální hlučnost a vibrace
• Dostupný pro auty typu sedan a SUV až do 3000 kg
• Systém má CE certifikaci platnou pro celou EÚ
Více informaci o systému parking@idops.com
Reference Technické dáta