home

Подразделение строително производство на IDOPS Cz развива комплексна строителна дейност и изпълнение на специални строителни работи и технологии.

Предлага комплексни екологични решения за химическа и петролна индустрия,енергетика и селско стопанство.

Подразделение системи и технологии изпълнява комплексни доставки на бензиностанции до ключ и доставка на технологии за обществени и търговски бензиностанции.

От 2005 –та година предлага системи ДЕЛТА контролс-системи за интелигентно управление на сгради.